Hoe kan ik deurverkoop (colportage) terugdraaien?

Hoe kan ik deurverkoop (colportage) terugdraaien

deurverkoop colportage energie

Deurverkoop of colportage is apart in de wet geregeld, omdat u als koper op een onverwacht moment in privésfeer voor een koopbeslissing wordt geplaatst; extra bescherming is hier wenselijk. Er is sprake van colportage wanneer de verkoper het initiatief neemt om u te bezoeken voor een verkoop. Dit kan bij u thuis zijn, op uw werk of op een speciaal georganiseerde bijeenkomst. Ook als een verkoper zich door u via een advertentie laat uitnodigen, is er sprake van colportage. Bij colportage kan het gaan om de verkoop van producten, maar ook om het afsluiten van diensten, bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of een beveiligingsdienst.

Er is geen sprake van colportage als u een winkel belt om een nieuwe koelkast te bezorgen (u neemt dan zelf het initiatief), of bij de maandelijkse rekening van de melkboer die aan huis komt (de verkoop van levensmiddelen en bloemen is uitgezonderd), of als u op straat wordt aangesproken voor een nieuw telefoonabonnement (dit is niet in de privésfeer). Als u telefonisch wordt benaderd voor een aankoop is dat geen colportage, maar een zogenaamde koop op afstand.

Bij een aankoopbedrag van hoger dan € 34, hebt u een wettelijke bedenktijd van acht dagen. Daarbinnen kunt u de koop zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Die acht dagen gaan in op het moment dat de colporteur de koop heeft ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Doet hij dit niet, dan is de koop wettelijk ongeldig.

Veelgestelde vragen

 1. Wanneer kan ik overstappen op een andere energieleverancier?
 2. Hoe lang duurt een overstap?
 3. Wat kost het overstappen?
 4. Moet ik mijn oude energiecontract opzeggen?
 5. Kan ik overstappen als ik ben afgesloten?
 6. Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben met mijn nieuwe energieleverancier?
 7. Moet ik stroom en gas bij dezelfde leverancier afnemen?
 8. Kan ik overstappen met stadsverwarming?
 9. Hoe is mijn energierekening opgebouwd?
 10. Waarom een enkele of een dubbele meter?
 11. Wat kost het installeren van een enkele of een dubbele meter?
 12. Een energieleverancier heeft mij klant gemaakt zonder toestemming. Wat nu?
 13. Wat kan ik doen als ik schade heb geleden door mijn energieleverancier?
 14. Kan ik nog afzien van een toegezegd telefonisch aanbod?
 15. Hoe kan ik deurverkoop (colportage) terugdraaien?
 16. Kan ik overstappen voordat mijn energiecontract afloopt?
 17. Kan ik door overstappen zonder gas of stroom komen te zitten?
 18. Moet ik mijn meterstanden opnemen als ik overstap?
 19. Moet er iets gebeuren aan mijn aansluitingen en leidingen bij het overstappen?
 20. Moet er iets aan mijn meter veranderen als ik overstap?
 21. Wat te doen als ik ga verhuizen en kortgeleden van energieleverancier ben veranderd?
 22. Krijg ik automatisch een voorschotnota van de nieuwe leverancier?
 23. Wat moet ik doen als ik geen voorschotnota heb ontvangen?
 24. Wat gebeurt er als mijn eindafrekening te hoog of te laag uitvalt?
 25. Worden mijn meterstanden gecontroleerd?
 26. Wat moet ik doen als de meterstanden op mijn afrekening niet kloppen?
 27. Wat is het verschil tussen transport- en leveringskosten?
 28. Wat is het verschil tussen een netwerkbeheerder en een energieleverancier?
 29. Krijg ik nog energie als mijn energieleverancier failliet gaat?
 30. Wat kan ik doen als ik een geschil heb met een energieleverancier?
 31. Wie houdt er toezicht op de energieleveranciers?
 32. Wat is het verschil tussen een groot- en een kleinverbruiker van energie?
 33. Is er een rechtsbescherming voor kleinverbruikers in Nederland?
 34. Welke rechten heb ik als energieconsument?
 35. Blijven netwerkkosten vast over dezelfde periode als de tarieven?