Profiel en meting – Wat is Profiel en meting?

Profiel en meting – Wat is Profiel en meting?

Met profiel en meting wordt de energiemeting en het bijbehorende profiel van de consument bedoeld. Bij een grootverbruiker wordt de meterstand eens per maand gemeten en bij een zeer grote verbruiker eens per kwartier. De consument wordt op basis van verbruikscriteria ingedeeld in een profielgroep. Zijn verbruik per tijdseenheid wordt bepaald aan de hand van zijn jaarafname en de vorm van het profiel van de groep waarin hij is ingedeeld. Dat profiel is altijd een op basis van representatieve meting geschat gemiddelde van de groep.

dubbele energiemeter