NMa – wat is de NMa?

NMa – wat is de NMa?

De inmiddels opgeheven Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is de instantie die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de Mededingingswet. In de Elektriciteits- en de Gaswet zijn regels en procedures opgesteld, waarbinnen de elektriciteits- en gasmarkt moet gaan functioneren. Sinds april 2013 is de NMa samengegaan met de Consumentenautoriteit en de OPTA in de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

NMa