Nm3 – wat is Nm3?

Nm3 – wat is Nm3?

Nm3 is de standaard eenheid (volumemaat) waarin aardgas wordt gemeten. Het staat voor de hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 0 graden °C, onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van 1 m3 inneemt.

NM3