Niet herleid volume (van aardgas) – wat is niet herleid volume?

Niet herleid volume (van aardgas) – wat is niet herleid volume?

Onder niet herleid volume (van aardgas) wordt verstaan: de gemeten hoeveelheid m3 aardgas.

aardgas