Netwerkkosten – wat zijn netwerkkosten?

Netwerkkosten – wat zijn netwerkkosten?

Voor het transport van energie maakt u gebruik van een netwerk. Dit zijn de leidingen waardoor gas en elektriciteit de woning binnenkomen. De netwerkkosten zijn een vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud en de aansluiting van uw woning op dit net. De netbeheerder in de regio brengt deze kosten in rekening via de factuur van uw energieleverancier (leveranciersmodel).

Daarnaast berekent de netbeheerder kosten voor de volgende diensten:

  1. Aansluitdiensten
  1. Transportdiensten
  • Vastrechttransport: Kosten voor gebruik van gas- en/of elektriciteitsnetwerk.
  • Variabele transportkosten (t/m 31 december 2008): een tarief per verbruikt kWh (voor elektriciteit) en verbruikte m3 gas. U betaalt naar verbruik mee aan de transportdienst.
  • Capaciteitstarief (vanaf 1 januari 2009): alle variabele transportkosten worden vervangen door een vast bedrag per jaar: het capaciteitstarief. De capaciteit van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting bepaalt de hoogte van het tarief.
  • Systeemdiensten (alleen voor elektriciteit): vergoeding voor de diensten van TenneT: de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
  1. Meetdiensten
  • Meterkosten: vergoeding voor bruikleen van de meter (meterhuur), meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting.

Over alle netwerkkosten betaalt u 21% BTW.

netwerkkosten