MEP-Heffing – wat is de MEP-Heffing?

MEP-Heffing – wat is de MEP-Heffing?

De MEP-heffing (Milieukwaliteit Elektriciteits Productie Heffing) is een subsidieregeling voor de productie van duurzame energie (zoals wind, biomassa, zonen waterkracht), warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) en installaties voor klimaatneutrale fossiele energie (KNFE).

Om de subsidies te kunnen betalen, moet iedereen die in Nederland een elektriciteitsaansluiting heeft via de energienota een MEP-tarief betalen aan de regionale netbeheerder. De betaalde MEP-heffing wordt door uw energieleverancier rechtstreeks doorgegeven aan de landelijk netbeheerder TenneT. Deze organisatie houdt zich, namens het Ministerie van Economische zaken, bezig met de uitvoering van de MEP-heffing.

meterstanden afrekening