Megajoule en Gigajoule (MJ en GJ)

Megajoule en Gigajoule (MJ en GJ)

De energie-inhoud van aardgas wordt uitgedrukt in Megajoule of Gigajoule (MJ en GJ). Het zijn maatstaven voor energie. In Nederland wordt elektriciteit uitgedrukt in kWh.

1 GJ = 1000 MJ
1 MJ = 1000 kJ
1 kJi = 1000 J

Energiebegrippen