Leveringszekerheid – Wat is leveringszekerheid?

Leveringszekerheid – wat is leveringszekerheid?

De betrouwbaarheid van de energielevering in Nederland is zeer hoog. De norm die is vastgesteld voor de leveringszekerheid staat op 99,999%, wat overeenkomt met zo’n 5 minuten uitval per jaar. De daadwerkelijke levering ligt zeer dicht bij die grens. Daarmee is de betrouwbaarheid van deenergielevering in Nederland een van de hoogste ter wereld. De levering aan consumenten en bedrijven van gas en stroom verloopt vrijwel ongestoord.

Leveringszekerheid