Leveranciersmodel – Wat is het leveranciersmodel?

Leveranciersmodel – Wat is het leveranciersmodel?

Iedereen in Nederland ontvangt vanaf 1 augustus 2013 een energierekening volgens het leveranciersmodel. Dat wil zeggen dat u een combinatierekening ontvangt met daarop de kosten van zowel de energieleverancier als de netbeheerder. U betaalt de totale energierekening aan de energieleverancier. Deze verrekent de netwerkkosten vervolgens met uw netbeheerder. Voorheen ontving u hiervoor 2 aparte rekeningen.

Leveranciersmodel