Kleinverbruiker – wat is kleinverbruiker?

Kleinverbruiker – wat is kleinverbruiker?

De Elektriciteit- en Gaswet maakt onderscheid tussen een kleinverbruiker en een grootverbruiker. Voor een kleinverbruiker gelden de volgende normen:

  • Elektriciteit: een aansluitvermogen kleiner dan 3 x 80 Ampère. U vindt de grootte van de aansluiting in de meterkast of op de energierekening.
  • Gas: een jaarverbruik kleiner dan 170.000 m3. In de praktijk zijn dit de huishoudens.
colportagewet