Heffingskorting – wat is heffingskorting?

Heffingskorting – wat is heffingskorting?

De overheid gaat er vanuit dat iedereen een basisbehoefte aan energie heeft. Daarom belast de overheid deze basisbehoefte – of: “onvermijdelijk verbruik” – niet, door middel van een heffingskorting.

Om het systeem van inning en verrekening van de Energiebelasting niet te ingewikkeld te maken, wordt daarom per elektriciteitsaansluiting een korting op de Energiebelasting toegekend. Uw elektriciteitsleverancier betaalt u deze korting door middel van een aftrekpost op uw energienota. Ieder huishouden maakt dus aanspraak op deze heffingskorting (bron: consuwijzer).

heffingskorting