Groencertificaten – wat zijn groencertificaten?

Groencertificaten – wat zijn groencertificaten?

Om te bewijzen dat groene energie ook groen is, heeft de overheid een groencertificaten systeem in het leven geroepen als een controlemechanisme dat groen ook daadwerkelijk groen is. Dit systeem houdt in dat een producent die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit een zogenaamde groenverklaring ontvangt.

Als dat zo is dan krijgt deze producent, voor alle elektriciteit die milieuvriendelijk wordt opgewekt, groencertificaten. Door onafhankelijke instanties wordt gecontroleerd of de productiemiddelen aan de eisen voldoen en hoeveel milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit op het net wordt gezet. Een certificatenbank houdt bij wie hoeveel certificaten heeft. Deze organisatie heet Certiq bv. (meer info: www.certiq.nl)

groen certificaten