Gedragscode Consument en Energieleverancier

Gedragscode Consument en Energieleverancier

De Gedragscode Consument en Energieleverancier levert een bijdrage aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. De deelnemende energieleveranciers houden zich aan de volgende punten:

  • Goede voorlichting aan de consument;
  • Bij het werven van klanten de consument op een zo goed en eerlijk mogelijke wijze benaderen;
  • een wisseling van energieleverancier op een zo goed mogelijke wijze afwikkelen.

De gedragscode geldt voor contacten tussen -of namens- de energieleverancier en een consument met betrekking tot de werving, het aangaan, de voortzetting en beëindiging van energiecontracten en daaraan gerelateerde overeenkomsten. Energieleveranciers kunnen de gedragscode toepassen als zij een overeenkomst aangaan met EnergieNed, Federatie van Energiebedrijven in Nederland. Past een leverancier de gedragscode toe, dan moet dit tenminste vermeld staat op hun website.

Op de website van het ACM en EnergieNed vindt u een overzicht van de energieleveranciers die de gedragscode toepassen. De Energiekamer treedt als toezichthouder op als leveranciers de gedragscode onvoldoende naleven.

gedragscode consument en energieleverancier