Energierekening – wat is een energierekening?

Energierekening – wat is een energierekening?

Op de energierekening staat aangegeven wat u betaalt voor het gas en de elektra en aan overige kosten rond de levering door de leverancier en netbeheerder. De gasrekening bestaat voor zo’n 45% bestaat uit leveringskosten, 15% uit transportkosten en voor zo’n 40% aan meterhuur, heffingen en belastingen. Behalve de leveringskosten zijn alle kosten vastgesteld door de overheid. Het gedeelte van de gasrekening waarin per leverancier verschillende tarieven worden gehanteerd en waarop u dus kunt besparen zijn de leveringskosten.

De elektcriciteitsrekening bestaat voor zo’n 30% uit leveringskosten, 30% uit transportkosten en voor zo’n 40% aan meterhuur, heffingen en belastingen. Behalve de leveringskosten zijn alle kosten vastgesteld door de overheid. Deze kosten staan dus vast. De energietarieven zijn variabel en per energieleverancier verschillend. Op deze kosten kunt u besparen.

energierekening