Ecostroom – wat is ecostroom?

Ecostroom – wat is ecostroom?

Ecostroom is schone energie die wordt opgewekt met behulp van duurzame bronnen als zon, wind, water en biomassa. Kiest u voor ecostroom? Let dan goed op wat de energieleverancier u aanbiedt. Investeert de leverancier werkelijk in ecostroom? Worden er bijvoorbeeld extra windmolens of zonnepanelen voor bijgebouwd?

Indien zij dat niet tonen, is ecostroom in veel gevallen niet écht groen. Er zijn dan certificaten aangekocht – bijvoorbeeld uit Noorwegen, waar groene stroom in overvloed is – waarmee de leverancier het onder die naam mag verkopen. Zo kan op grijze stroom het etiket groene stroom worden geplakt.

ecostroom