Energiekamer – wat is de Energiekamer?

Energiekamer – wat is de Energiekamer?

De Energiekamer (voorheen Directie Toezicht Energie – DTe) is onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Energiekamer houdt toezicht op de de naleving en uitvoering van de Elektriciteitswet van 1998 en de Gaswet van 2000. Hierbij hoort het beschermen van klanten tegen machtsmisbruik. Het ministerie van Economische Zaken is de opdrachtgever van de Energiekamer.

energiekamer acm