Colportagewet – wat is colportagewet?

Colportagewet – wat is colportagewet?

De Colportagewet beschermt de consument tegen opdringerige verkoopmethoden. Consumenten kunnen volgens deze wet binnen acht dagen de koop ongedaan maken. Als een consument gebruiktmaakt van de mogelijkheid een colportageovereenkomst op te zeggen, is hij niet meer verplicht tot het afnemen van het bestelde goed of de dienst.

colportagewet