Bovenwaarde – wat is de bovenwaarde van aardgas?

Bovenwaarde – wat is de bovenwaarde van aardgas?

Bij de verbranding van koolwaterstoffen (dus ook bij aardgas) is waterdamp één van de verbrandingsproducten. Bij het condenseren van deze waterdamp komt ook warmte vrij. Als bij het vaststellen van de energie-inhoud van 1 m30 aardgas uitgegaan wordt van de warmte die vrijkomt bij de verbranding en de warmte die vrijkomt bij het condenseren van de waterdamp, spreekt men van de bovenwaarde. De calorische bovenwaarde van aardgas is 35,17 MJ/m30.

Zie ook: onderwaarde van aardgas, calorische waarde en niet herleidbaar volume.

onderwaarde