Biomassa – wat is biomassa?

Biomasa – wat is biomassa?

Al het organische materiaal afkomstig van planten en bomen wordt biomassa genoemd. Er zijn twee verschillende soorten biomassa: – specifiek voor energiedoelen geteelde biomassa; – reststromen snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, GFT, oud papier, agrarisch restafval enz).

Zie ook: duurzame energie, ecostroom en bio-energie.​

biomassa