Bio-energie – wat is bio-energie?

Bio-energie

Veel mensen denken bij duurzame energie aan windmolens en zonnepanelen. Momenteel is de belangrijkste bron van duurzame energie in Nederland echter biomassa, waaruit bio-energie wordt gewonnen. Biomassa is een verzamelterm voor hout en organisch afval. Zowel hout als organisch afval kan worden verbrand, waarbij energie vrijkomt.

bio-energie