Algemene leveringsvoorwaarden – wat zijn algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

De voorwaarden waaraan een energie – of gasleverancier zich moet houden bij levering van gas of energie aan een bedrijf of huishouden hetgeen opgenomen is in een contract. Zoals: duur van de overeenkomst, betalingsvoorwaarden, maximaal en minimaal af te nemen energie, etc.

algemene leveringsvoorwaarden

A

Aansluitingenregister
ACM
Actietarieven
Afnemer
Algemene leveringsvoorwaarden
Ampere

M

Meetgegevens
Megajoule en Gigajoule (MJ en GJ)
MEP Heffing (Milieukwaliteit Elektriciteits Productie)
Metermarkt
Meting en profiel

B

Bio-energie
Biomassa
Bovenwaarde
BTW

N

Netbeheerdersmodel+
Netwerkkosten
Niet herleid volume (van aardgas)
Nm3
NMa
Noodenergieleverancier

C

Calorische waarde
Colportagewet
Combinatiekorting

O

Onderwaarde
Opwekkingsbron
Opzegvergoeding

D

DTe (Dienst Toezicht Energie)
Dubbele energiemeter
Duurzame energie

P

Piek- en daltarieven elektriciteit
Privatisering energiemarkt
Profiel en meting
Programmaverantwoordelijkheid
PVE (Platform Versnelling Energieliberalisering)

E

EAN-code
Ecostroom
Elektriciteitsverbruik
Elektriciteitswet 1998
Energiebelasting
Energiekosten
Energiemarkt
EnergieNed
Energierekening
Energieverbruik
Enkele energiemeter

R

REB

G

Gasverbruik
Gedragscode Consument en Energieleverancier
Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven
Grijze energie
Groencertificaten
Groene energie
Grootverbruiker elektriciteit
Grootverbruiker gas

S

Shipperverantwoordelijkheid
Stroometikettering
Switchen

H

Heffingskorting

T

Tariefstructuur
Transportcapaciteit
Transportkosten

I

Inkoopcombinatie

V

Variabele energieprijs
Vaste energieprijs
Vastrecht
Voorschot(nota)

J

Jaarverbruik
Joule

W

Watt (W)
Wattuur (Wh)
Windenergie

K

Kilowatt (kW)
Kilowattuur (KWh)
Kleinverbruiker
Krachtstroom (draaistroom)

Z

Zonne-energie

L

Leveranciersmodel
Leveringskosten
Leveringsvergunning
Leveringszekerheid (Zie ook betrouwbaarheid)