Afnemer – informatie over energie-afnemers

Afnemer

Kom je de term afnemer tegen in je energiecontract? Een afnemer is een koper van elektriciteit en gas. Deze term wordt door energieleveranciers zowel gebruikt voor zakelijke gebruikers als voorconsumenten.

A

Aansluitingenregister
ACM
Actietarieven
Afnemer
Algemene leveringsvoorwaarden
Ampere

M

Meetgegevens
Megajoule en Gigajoule (MJ en GJ)
MEP Heffing (Milieukwaliteit Elektriciteits Productie)
Metermarkt
Meting en profiel

B

Bio-energie
Biomassa
Bovenwaarde
BTW

N

Netbeheerdersmodel+
Netwerkkosten
Niet herleid volume (van aardgas)
Nm3
NMa
Noodenergieleverancier

C

Calorische waarde
Colportagewet
Combinatiekorting

O

Onderwaarde
Opwekkingsbron
Opzegvergoeding

D

DTe (Dienst Toezicht Energie)
Dubbele energiemeter
Duurzame energie

P

Piek- en daltarieven elektriciteit
Privatisering energiemarkt
Profiel en meting
Programmaverantwoordelijkheid
PVE (Platform Versnelling Energieliberalisering)

E

EAN-code
Ecostroom
Elektriciteitsverbruik
Elektriciteitswet 1998
Energiebelasting
Energiekosten
Energiemarkt
EnergieNed
Energierekening
Energieverbruik
Enkele energiemeter

R

REB

G

Gasverbruik
Gedragscode Consument en Energieleverancier
Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven
Grijze energie
Groencertificaten
Groene energie
Grootverbruiker elektriciteit
Grootverbruiker gas

S

Shipperverantwoordelijkheid
Stroometikettering
Switchen

H

Heffingskorting

T

Tariefstructuur
Transportcapaciteit
Transportkosten

I

Inkoopcombinatie

V

Variabele energieprijs
Vaste energieprijs
Vastrecht
Voorschot(nota)

J

Jaarverbruik
Joule

W

Watt (W)
Wattuur (Wh)
Windenergie

K

Kilowatt (kW)
Kilowattuur (KWh)
Kleinverbruiker
Krachtstroom (draaistroom)

Z

Zonne-energie

L

Leveranciersmodel
Leveringskosten
Leveringsvergunning
Leveringszekerheid (Zie ook betrouwbaarheid)